خانه > اخبار > سوالات متداول

چند نفر پرسنل را برای نصب تجهیزات به خارج از کشور اعزام کردید؟

2022-06-27

س: چند کارمند را برای نصب تجهیزات به خارج از کشور فرستادید؟


A: ما به طور حرفه ای مسئول تولید هستیم، نصب خارجی نیاز به پیدا کردن پرسنل نصب حرفه ای دارد