خانه > اخبار > سوالات متداول

آیا می توان تجهیزات را در هوای گرم نصب کرد؟

2022-06-27

س:آیا می توان تجهیزات را در هوای گرم نصب کرد؟


آ:آب و هوای گرم نیز می تواند کار کند، انجام یک کار خوب از حفاظت، باران، برف، مه و بیش از 6 آب و هوای باد شدید به شدت ممنوع است برای پیشرفت عملیات نصب برج.