خانه > اخبار > سوالات متداول

آیا می توانید کارکنان خود را برای نصب تجهیزات برای ما بفرستید؟

2022-06-27

س: آیا می توانید کارکنان خود را برای نصب تجهیزات برای ما بفرستید؟


A: ما می توانیم با تیم نصب حرفه ای مشورت کنیم، در حال حاضر ما هیچ سرویس نصب نداریم.