خانه > اخبار > سوالات متداول

آیا برای نمایش محصولات خود در نمایشگاه شرکت خواهید کرد؟

2022-06-27

س: آیا برای نمایش محصولات خود در نمایشگاه شرکت خواهید کرد؟

پاسخ: با توجه به وضعیت اپیدمی، در صورت مناسب بودن زمان در تبلیغ محصولات خود شرکت خواهیم کرد.