خانه > اخبار > سوالات متداول

چند سال است که شرکت شما این نوع تجهیزات را ساخته است؟

2022-06-27

س: چند سال است که شرکت شما این نوع تجهیزات را ساخته است؟

A: شرکت فعلی به مدت 10 سال.