خانه > اخبار > سوالات متداول

چند کارمند در کارخانه خود دارید؟

2022-06-27

س: چند کارمند در کارخانه خود دارید؟

A: شرکت ما 205 کارمند دارد.