خانه > اخبار > سوالات متداول

فاصله کارخانه شما تا فرودگاه چقدر است؟

2022-06-27

س: کارخانه شما تا فرودگاه چقدر فاصله دارد؟


پاسخ: 11.5 کیلومتر.