خانه > اخبار > سوالات متداول

آیا شما نمونه ارائه می دهید؟ رایگان یا شارژ؟

2022-06-27

س: آیا نمونه ارائه می دهید؟ رایگان یا شارژ؟


A: نمونه های ما سنگین تر هستند، بنابراین نمونه ها شارژ می شوند.