خانه > اخبار > اخبار صنعتی

چگونه ساختار و پشتیبانی پست را قضاوت کنیم؟

2022-07-21

ساختار پست به سازه باربری اطلاق می شود که از لوله فولادی بدون درز یا قطب بتنی با شینه و هادی تشکیل شده است. جدا از زمین حفاظت در برابر صاعقه، به طور کلی بزرگترین تجهیزات در پست است. پشتیبانی اشاره به سوئیچ قدرت، سوئیچ چاقو، چهار دستگاه و سایر تجهیزات پشتیبانی، به طور کلی ساختار قاب آهن زاویه است.


به طور طبیعی برخی از دستگاه ها هستند که احتمال نشستن فوری آنها بسیار زیاد است و اساساً پایه ای وجود ندارد.

تفاوت اصلی بین ساختار و براکت ترانسفورماتور این است که قسمت جلویی سیستم تعلیق و قسمت عقبی نقطه پشتیبانی است.


کلید پست را می توان به موارد زیر تقسیم کرد: پست اصلی، پست تجهیزات ترمینال. پست ترانسفورماتور، پست کاهش فشار خون؛ پست سیستم تامین برق، پست شرکت صنعتی و معدنی، پست راه آهن (27.5KV، 50HZ)؛ 1000KV، 750KV، 500KV، 330KV، 220KV، 110KV، 66KV، 35KV، 10KV، 6.3KV و سایر پست های ولتاژ نامی؛ پست 10 کیلوولت؛ پست باکس.


استفاده از فناوری اطلاعات الکترونیکی خوب، فناوری اطلاعات الکترونیکی مدرن، فناوری ارتباطات و مدیریت منابع اطلاعاتی تجهیزات ثانویه پست مانند فنی (شامل دستگاه حفاظت رله، کنترل، اندازه گیری دقیق، سیگنال داده، ثبت موج خطای رایج، تجهیزات حفاظتی و کنترل از راه دور و غیره). ) نقش طراحی قابلیت اطمینان، تنظیم مجدد، یک فناوری اتوماسیون جامع که عملکرد کلیه تجهیزات پست را نظارت، اندازه گیری دقیق، دستکاری و هماهنگ می کند.


از نقطه نظر ایمنی عملیات عملی، سیستم مدیریت پیشگیری از خطا متشکل از نرم افزار سیستم پیشگیری از خطای کنترل و سیستم پیشگیری از خطای ریز ماشین پست می تواند تضمین فنی قوی برای ایمنی عملیات عملی بدهد، اما علاوه بر این، قابلیت اطمینان و سازگاری دارد. از کل سیستم مدیریت کنترل به وضوح مقررات بالاتری را مطرح کرده است.


نسخه تک ماشینی نرم افزار سیستم پیشگیری از خطای میکرو ماشین سنتی برای پست نمی تواند به طور کامل استانداردهای فنی فعلی را برآورده کند و به حلقه ای از عدم اطمینان در کلیه نرم افزارهای سیستم تبدیل شود. این به یک لینک کلیدی برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم مدیریت پیشگیری از خطا برای تکمیل نصب دو دستگاه نرم افزار سیستم پیشگیری از خطای میکرو ماشین در پست تبدیل شده است.