خانه > اخبار > اخبار صنعتی

صاعقه گیر دقیقا چگونه باید تعمیر و نگهداری و تعمیرات را انجام دهد؟

2022-09-07

تعمیر و نگهداری صاعقه گیر:


در سال های اخیر به دلیل بدتر شدن مداوم شرایط محیطی، خطاهای سوئیچینگ خطوط انتقال ناشی از رعد و برق در حال افزایش است که نه تنها بر عملکرد عادی تجهیزات تأثیر می گذارد، بلکه بر تولید و زندگی روزمره نیز تأثیر می گذارد. با این حال، ما همچنین می خواهیم به انجام تعمیر و نگهداری منظم، در فرآیند تعمیر و نگهداری برقگیر برای انجام ایمنی.

رعد و برق چیزی است که می تواند در یک لحظه قدرت زیادی تولید کند. رعد و برق هر چقدر هم که بزرگ باشد، اگر به قسمتی از بدن افراد برخورد کند، آسیب خاصی به بدن وارد می کند. علاوه بر این، اگر به ساختمان‌ها برخورد کند، نه تنها ساختمان‌ها آسیب می‌بینند، بلکه کارگران آن‌ها نیز در معرض آسیب هستند.

در واقع در فرآیند نگهداری برقگیر، این تنها اپراتور نیست که باید به ایمنی توجه کند. البته باید از ایمنی شخصی پرسنل تعمیر و نگهداری اطمینان حاصل کرد، اما علاوه بر ایمنی شخصی پرسنل تعمیر و نگهداری، توجه به ایمنی استفاده از این امکانات پس از تعمیر نیز جنبه مهمی دارد.

در تعمیر و نگهداری چنین امکاناتی، علاوه بر اطمینان از ایمنی پرسنل تعمیر و نگهداری و استفاده از چنین امکاناتی، باید به وضعیت ایمنی پیرامون چنین تأسیساتی نیز توجه شود. در صورت استفاده از مقدار کمی از چنین تجهیزاتی، بهتر است ناحیه خاصی در اطراف تاسیسات ایمن شود. این نه تنها می تواند در هزینه ها صرفه جویی کند، بلکه باعث می شود فضای شهری بیشتر در جای خود بازی کند.